Dòng điện thoại khách sạn được sử dụng phổ biến nhiều phòng khách sạn hơn bất kỳ dòng điện thoại nào, tiếp nối thành công teledex diamond L2S-10E phone cung cấp những chức năng và chất lượng cho khách sạn của bạn.

Chức năng teledex diamond L2S-10E phone:

 • Tích hợp 2 line thoại
 • 10 phím dịch vụ khách
 • Đàm thoại 3 bên.
 • Không cần nguồn ngoài
 • Tự động PrimeLine / RingLine
 • HAC/VC (ADA) điều chỉnh chuông 3 mức độ
 • Cổng dữ liệu
 • Giữ cuộc gọi
 • Mute và redial
 • Faceplate lớn
 • Điện thoại để bàn và gắn tường
 • Phím lập trình ẩn sau faceplate teledex diamond L2S-10E phone

Thông số teledex diamond L2S-10E phone:

 • Footprint: 6.25 in x 9.0 in., 15.9 cm x 22.9 cm
 • Color: Ash/ Black
 • Weight teledex diamond L2S-10E phone: 2.3 lbs./ 1 kilo
 • Handset: Standard K Style (Euro Style optional), Hearing aid compatible
 • Handset Cord Length: 10 feet/ 3.05 meters
 • Line Cord Length: 10 feet/ 3.05 meters
 • Cabling Requirement: 2 Pair Minimum
 • Signaling: Standard 12 tone DTMF
 • Flash Timing: 600 ms
 • Message Waiting: 90-120 VDC
 • Operating Voltage: 24 to 56 VDC Non Polarity
 • FCC Specifications teledex diamond L2S-10E phone: Meets Part 15, Subpart J, Class A, Part 68
 • International PTT Registrations: Available upon request.
 • Safety Standard: ETL and CE
 • Ringer Equivalence: Z
 • Registered Connector teledex diamond L2S-10E phone: USOC RJ 14